top of page

PElastussuunnitelma

Tämän pelastussuunnitelman tavoitteena on taata Helsingin Downhill ry:n jäsenistön parhain mahdollinen oikeaoppinen reagointi tapaturman sattuessa.

 

Helsingin Downhill ry:n kannalta tärkeintä on kaikkien jäsenten myönteinen asenne turvallisuusasioihin; parhaimmallakaan suunnitelmalla tai ohjeistuksella ei ole mitään arvoa, jos sitä ei noudateta tai ymmärretä.

 

Tämä turvallisuussuunnitelma liitteineen jaetaan kaikille Helsingin Downhill ry:n jäsenille, laitetaan kotisivulle, Malminkartanonhuipun infotaululle sekä toimitetaan alueen pelastusviranomaiselle.

 

Vastuuhenkilöiden velvollisuus on huolehtia siitä, että jokainen heidän vastuualueellaan harrastava ymmärtää turvallisuusasioiden merkityksen ja osaa turvalliset työskentelytavat sekä tuntee toimintaohjeet onnettomuustilanteissa.

 

Alue jaettu neljään lohkoon helpottamaan onnettomuuspaikan sijainnin löytymistä.

TOIMENPITEET ONNETTOMUUSTILANTEISSA

Kohteen perustiedot:

Malminkartanonhuippu 1, 00410 Helsinki,
a
jo Naapuripellontie 10 puolelta

 

Ensimmäisenä pyrittävä estämään lisävahingon syntyminen asettamatta kuitenkaan itseä vaaraan.

 

Tämän jälkeen selvitetään mahdolliset uhrit sekä heidän tila ja aloitetaan tarvittavat ensiaputoimet sekä soitetaan tarvittaessa hätäkeskukseen, 112 .

 

- Vahingon sattuessa siirry / siirrä kaatunut henkilö sivuun ajoväylältä.
- Mikäli henkilöä ei kyetä siirtämään reitiltä, estä reitillä ajo laittamalla oma polkupyöräsi väärinpäin poikittain kaatumispaikkaa edeltävään mutkaan/ suoralla hyvän matkan päähän kaatumispaikasta ja ilmoita kaikille paikalla oleville kuskeille tapaturmasta.
- Suorita tarvittavat ensiaputoimenpiteet.
- Soita tarvittaessa hätänumeroon 112.
- Mene vastaan ambulanssia alaporteille ja avaa tarvittaessa portit.
- Odota pelastustyöntekijää alaportilla ja ohjaa heidät tapahtumapaikalle
- Pidä huoli tilanteen rauettua, että reitti on taas ajokunnossa. (reitillä ei ole ylimääräistä tavaraa jne.)
- Mikäli reitti vaatii kunnostusta, ota yhteyttä yhdistykseen.
- Suosittelemme TOCSEN tai ANGi crash sensorin käyttöä.

PELASTUSKARTTA.png
bottom of page